artOFFICE: Lefedi az elektronikus dokumentumkezelés teljes vertikumát. Biztosítja valamennyi iratfajta (Office fájlok, szkennelt iratok, emailek, faxok, hangfájlok) központi nyilvántartását, iktatását, védelmét, keresését, publikálását, ERP-rendszerekhez kapcsolását, és bevonja őket az elektronikus ügyintézésbe.

artFLOW: Az ügyintézést az elektronikus és papíralapú iratok irányítása mellett kiterjeszti általános, automatizált szoftver vezérlési feladatokra is.

artOFFICE prospektus
artFLOW prospektus
Részletek