Projekt megnevezése:
Precíziós hozammérés távérzékeléses technológiával

Projekt azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00073
Támogatást biztosító alap: NKFIA (nemzeti költségvetés)
Teljes projekt összeg (pályázott összeg): 603 779 218 Ft
Támogatás összege: 383 751 410 Ft
Kedvezményezett neve: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Kedvezményezett címe: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
Konzorciumi partner: Komunáldata Kft.
Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2019.02.01.
Projekt megvalósítás záró időpontja: 2022.03.02.

Az NKFI Alapból támogatott projekt keretében az ULYSSYS Kft. és a Komunáldata Kft. közös kutatás-fejlesztést valósított meg a műholdas távérzékelés mezőgazdasági hasznosítása területén.

Az NKFI Alapból támogatott projekt keretében az ULYSSYS Kft. mint konzorciumvezető és a Komunáldata Kft., mint konzorciumi tag közös kutatás-fejlesztési projektet valósított meg, melynek célja egy olyan innovatív terméshozammérési megoldás kifejlesztése volt, ami űrfelvételek feldolgozásán alapul. Kiemelt cél volt a korszerű, percíziós mezőgazdasági növénytermesztés minél pontosabb adatokkal történő kiszolgálása, melyhez az alkalmazott távérzékeléses technológia hatékony eszközt biztosított.

A gazdasági és társadalmi folyamatok a mezőgazdasági tevékenységtől egyszerre követelik meg a maximális hasznot, illetve a minimális környezeti terhelést. A 25 éve terjedő precíziós növénytermesztés számos adekvát választ tud adni erre a kihívásra. Ennek alapja az, hogy a precíziós művelésben a megművelt terület minden, a művelés szempontjából homogénnek tekinthető kisebb egysége (a kezelési zóna – management zone) az adottságainak és a rajta megtermelt növény szükségleteinek megfelelő kezelést kapja. A precíziós művelés egyik legfontosabb kiinduló adata a zónák építőelemeit jelentő cellákra (kb. 0,1 ha) vonatkozó növényhozamok pontos értéke. A fejlesztésünk ennek a precíziós hozammérésnek egy innovatív megoldását adja.

Hozammérési módszerünk műholdfelvételek feldolgozásán alapul, kihasználva a különféle növényekkel borított termőterületek által, különböző hullámhossz-tartományokban visszavert sugárzási értékek jellegzetességeit, és azok modellszerű összefüggését a növényi fotoszintézissel. A kiinduló adatok a magágy előkészítéstől a betakarításig az adott területről készített multispektrális műholdfelvételek. A projekt keretében elvégzett kutatásunk eredményeként a felvételek alapján 93-95%-os pontossággal meg tudjuk adni az egyes zónák tényleges hozamát.

A kutatási tevékenységünk fő feladatát a tábla-szintre korábban kifejlesztett alapmodellnek a transzformációja jelentette, hiszen a precíziós művelés a tábla szintnél jóval kisebb a területi léptékben igényel adatokat, és a teljes tábla méretben jól működő modellek nem konvertálhatók át mechanikusan a zónák és cellák mérettartományára.

Ezért az elvégzett alkalmazott kutatás során reprezentatív mintaterületek adatai alapján, műholdfelvételek segítségével elvégeztük a módszertanunk transzformációját, illetve elvégeztük azokat a kísérleti fejlesztéseket, melyek a megoldásunkat egy korszerű SaaS (software-as-a-service) szolgáltatási platformra helyezik.

Jelentős előnyt hordoz, hogy módszerünkkel a hozammérés retrospektíve is elvégezhető, ami a precíziós gazdálkodásba való azonnali belépést teszi lehetővé (szemben az alternatív módszerek többéves próbaidőszakával).

A megvalósult hozamérési megoldás alkalmazása túlmutat a precíziós gazdálkodás kiszolgálásán, alkalmas lehet mindazon piaci és kormányzati szereplők információ-igényének objektív, hiteles kiszolgálására, amelyek számára a földterületek pontos hozamának megállapítása jelentőséggel bír (pl. biztosítók, bankok, hatóságok).